Merhaba,
Bu yazımda android projemize GitHub Actions kullanarak nasıl CI/CD entegre edebileceğimizi anlatacağım.

Bir mobil developer olarak paket dağıtımı için ne kadar vakit harcadığınızı düşünün. Birçok aşamayı manuel olarak tamamlamak durumundasınız.

Projeyi derle, unit testleri çalıştır, apk veya aab dosyasını oluştur ve projede kullandığınız dağıtım platformuna(Firebase, AppCenter vs.) yükle.

Merhaba,

Bu yazımda sizlere Android Jetpack ile gelen yeni bir veri depolama çözümü olan DataStore’dan bahsedeceğim.

Android Jetpack ile birlikte daha rahat kod yazabilmemizi sağlayan birçok library hayatımıza girdi. Bunlardan biri ise DataStore. Shared preferences yerine kullanılabilen yeni bir veri deopalma çözümüdür. 2 farklı implementation’ı var. …

Dependency Injection(DI), programlamada yaygın olarak kullanılan ve bağımlılığın minimize edilmesini sağlayan işlemdir. DI kullanarak iyi bir uygulama mimarisi, reusability ve test yazımına elverişli kod elde edebiliriz.

DI temel prensibi, object instanceyi onu kullanacak classların içerisinde oluşturmak yerine dışarıdan provide etmektir.

Android frameworküne gelecek olursak eğer, Dagger 2 en çok kullanılan…

Merhaba. Bu yazımda sizlere Jetpack’le gelen bir component olan Navigation’dan bahsedeceğim.

Navigation

Navigation component aslında bir varış noktası kavramıdır. Varış noktası (destination) ise uygulamada gitmek istenilen herhangi bir yerdir. Bu yer genellikle bir fragment veya activity’dir.

Navigationla beraber hayatımıza Navigation Graph, NavHost ve NavController gibi kavramlar girdi. …

Google, Firestore ile geliştiricilerin projelerine Firebase kitaplığını dahil etmek zorunda kalmadan database kullanmalarına izin verir. Bu kullanım size ileride verilerinizi başka bir servise taşımak istediğinizde kod içerisinde değişiklik yapmadan, sadece api url değişimi ile entegrasyonu yapma imkanını sunmaktadır.

Firestore Nedir?

Google’nin kompleks yapıdaki verileri saklamak ve hızlıca sorgulamak amacıyla geliştirdiği döküman tabanlı…

İlk yazımda sizlere android activity lifecycle yapısı ve lifecycle callback methodlarından bahsedeceğim.

Öncelikle lifecycle callback methodlar şunlardır:

01. onCreate()
02. onStart()
03. onResume()
04. onPause()
05. onStop()
06. onDestroy()
07. onRestart()
08. onSaveInstanceState()
09. onRestoreInstanceState()

Bu methodların hangi sırayla çalıştığını kolaylıkla anlayabilmek için her birinin içerisine Log koymamız yeterlidir.

@Override
protected…

Ali Göktaş

Android Developer @adesso Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store